İstifadə şərtləri

mico Shopping servisindən istifadə şərtləri

1. Təriflər

Competo – “Competo” MMC-dir (VÖEN: 1006687132, Hüquqi ünvanı: AZ 1114, Bakı ş., Binəqədi rayonu., Mirmahmud Kazımovski 110b. Faktiki ünvanı: Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Hüseyn Seyidzadə küçəsi 22a.

Servis — Beno Market mallar haqqında məlumat aqreqatoruna keçid təqdim edən https://beno.az veb saytı və Beno mobil tətbiqidir. Beno Market Mallar haqqında məlumat aqreqatoru potensial alıcılar (istehlakçılar) üçün nəzərdə tutulan mallar haqqında məlumatların olduğu informasiya-sorğu sistemindən ibarətdir.

Müştəri (istifadəçi) – https://beno.az/shopping-public-offer linkində yerləşdirilmiş"Umico Shopping servisindən istifadə şərtləri" (bundan sonra – Şərtlər) sənədinin şərtlərinə uyğun Servisdən istifadə edən fiziki şəxsdir.

Verifikasiya - müəyyən telefon nömrəsinin konkret fiziki şəxsə məxsus olduğunu müəyyən etməyə imkan verən prosedurdur. Bu prosedur nəticəsində Müştəriyə Unikal identifikator verilir və verifikasiya edilmiş telefon nömrəsinə bağlı olan Şəxsi kabinetə keçid təqdim edilir.

Unikal identifikator (UİD) – Servisdə xüsusi olaraq yaradılmış, Servis çərçivəsində hər bir UİD üzrə Müştərinin həyata keçirdiyi hərəkətlərin uçotunu aparmağa imkan verən simvollu və ya qrafik ardıcllıqdır. UİD daşıyıcısı kimi ştrix-kodlu (QR-kodlu və s.) plastik kart (o cümlədən bankın kobrendinq ödəniş kartı), xüsusi olaraq Competo tərəfindən tərtib edilmiş və Google Play-də və AppStore-də yerləşdirilmiş mobil tətbiq, Competo-nun mülahizəsi ilə, digər proqram-texniki vasitələr çıxış edə bilər.

Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi – https://beno.az/public-offer ünvanında yerləşdirilmiş "Umico" istehlakçı loyallığı koalisiya proqramında iştirak üzrə Müqavilənin rəsmi ofertasının aksepti yolu ilə və ya bu Şərtlərin 11-ci Bölməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada Servisdə qeydiyyatdan keçməklə Unikal identifikator əldə etmiş fiziki şəxsdir.

Mal (Mallar) – İstifadəçi ilə Satıcı arasında alqı-satqı mülki-hüquqi münasibətlərinin (sövdələşmənin) predmeti olan mallardır. Satıcı satılan Malın (Malların) mülkiyyətçisidir. Çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə xidmətlərin Servisdə İstifadəçi tərəfindən əldə edildiyi Malların alqı-satqısı ilə əlaqədar olan bütün qarşılıqlı münasibətlər bilavasitə olaraq Satıcı ilə İstifadəçi arasında yaranır.

Satıcı – malların istehlakçılara satılması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən və İstifadəçiyə çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə xidmətlərin sifarişinin İstifadəçi tərəfindən Servisdə həyata keçirildiyi Malın (Malların) alqı-satqısı mülki-hüquqi münasibətlərinin bağlanmasını təklif edən fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxsdir.

Sifarişlərin verilməsi məntəqəsi (PUDO) – Competo-nun və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün onun tərəfindən cəlb olunmuş üçüncü şəxsin Göndərişlərin Müştərilərə verildiyi otağıdır.

Göndəriş – İstifadəçiyə verilməsi üçün Sifariş əsasında formalaşdırılmış və hazırlanmış Mal və ya Malların toplusudur.

Xidmətlər – İstifadəçinin Servisdə Satıcılardan əldə etdiyi Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə İstifadəçiyə Umico tərəfindən göstərilən xidmətlər, o cümlədən ekspres çatdırılma üzrə xidmətlər, habelə çatdırılma ilə əlaqədar olan və Competo-nun öz adından göstərdiyi, təsviri və təqdim edilməsi qaydası Servisdə yerləşdirilmiş digər xidmətlərdir.

Sifariş –Malın çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə Müqavilənin bağlanmasına, habelə Satıcı ilə qeyd olunan Xidmət və Malların bilavasitə Servisdə rəsmiləşdirilməsi vasitəsilə, müvafiq Malın/ Malların alqı-satqısı mülki-hüquqi münasibətlərinə daxil olmasına (sövdələşmənin bağlanmasına) İstifadəçinin tərəfindən istiqamətləndirilmiş hərəkətləri yerinə yetirməsidir.

Sifarişi alan – İstifadəçidir və ya İstifadəçinin göstərişi ilə, rəsmiləşdirilmiş Sifarişə uyğun olaraq, Malın/ Malların çatdırılmasının həyata keçirildiyi üçüncü şəxsdir

Maliyyə tərəfdaşı – «Kapital Bank» MMC (VÖEN 9900003611, Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., AZ1014, Fizuli küç. 71)

BirKart-dan istifadə etməklə hissə-hissə ödəniş - Malın dəyərinin Maliyyə tərəfdaşının bank məhsulu (BirKart) vasitəsilə ödənilməsi; bu ödəniş zamanı Satıcı Müştəriyə Maliyyə tərəfdaşı tərəfindən faizsiz hissə-hissə ödənişin təqdim edilməsini maliyyələşdirir.

Şərtlərdə Şərtlərin 1-ci bölməsində müəyyən edilməyən terminlərdən də istifadə oluna bilər. Bu halda, bu cür terminin izahı Şərtlərin mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Şərtlərin mətnində terminin birmənalı izahı olmadığı halda, terminin aşağıdakı qaydada müəyyən edilmiş izahını rəhbər tutmaq lazımdır: ilk növbədə – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş izahı, ikinci növbədə – Servisdə müəyyən edilmiş izahı, daha sonra isə – İnternet şəbəkəsində formalaşmış (ümumi istifadədə olan) izahı.

2. Ümumi müddəalar

2.1. Competo-nun təklif etdiyi Servisdən istifadə edərək, İstifadəçi bu Şərtlərlə razılaşır, habelə https://beno.az/privacy-policy ünvanında yerləşdirilmiş Şəxsi məlumatlar haqqında siyasətin (Məxfilik siyasətinin) şərtlərini qəbul edir. Müştəri həmçinin razılıq verir ki, Müştərinin kredit tarixçəsinə aid məlumatlar müvafiq təhlilin aparılması məqsədilə “Kapital Bank” ASC-yə təqdim edilə, habelə sonuncu tərəfindən toplanıla və işlənilə (o cümlədən, kredit bürolarına müvafiq sorğular göndərilməklə istifadə edilə bilər), habelə nəticələri Сompetoya geri qaytarıla bilər. Bu maddədə qeyd edilən razılıq Müştəri tərəfindən geri çağırıla bilər. Razılığın Müştəri tərəfindən geri çağırılması Competoya məlum olduğu andan Competo həmin məlumatların verilməsini dərhal dayandırır.

2.2. Servis İstifadəçiyə Mallar haqqında məlumatların pulsuz axtarılması, Satıcıların mal təklifləri ilə tanışlıq, mal təkliflərinin alınması (o cümlədən axtarış nəticələri üzrə) imkanını, habelə İstifadəçi üçün açıq-aydın mümkün olan digər funksional imkanları təqdim edir.

2.3. İstifadəçinin Servisdən istifadə etməsi zamanı İstifadəçinin şəxsi məlumatları Şəxsi məlumatlar haqqında Siyasətdə (Məxfilik siyasətində) müəyyən edilmiş şərtlərə və məqsədlər üçün , habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq işlənməsi üçün Competo-ya ötürülür.

2.4. Servisdə İstifadəçilər üçün, Malların potensial alıcıları/istehlakçıları üçün nəzərdə tutulan mallar/xidmətlər haqqında məlumatların olduğu informasiya-sorğu sistemini təşkil edən verilənlər bazası əlçatandır. Mallar haqqında Servisdə təqdim olunan məlumatlar satıcılar tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsaslanır.

2.5. Müştəri razılıq verir ki, Servis üzərindən mal(lar)ın alışı məqsədilə əldə edilmiş kredit öhdəliyi onun tərəfindən icra edilmədikdə və ya lazımınca icra edilmədikdə, Competo Müştərinin Servisdən istifadə etmək hüququnu (o cümlədən, Müştəriyə aid istifadəçi hesabını) bloklaşdıra bilər. Kredit öhdəliyi müəyyən edilmiş qaydada icra edildikdən sonra, Servis bu bənddə qeyd edilən bütün texniki məhdudiyyətləri (bloklaşdırmanı) aradan qaldıra bilər.

2.6. Competo istənilən zaman, İstifadəçiyə bildiriş göndərmədən, bu Şərtlərin mətnində dəyişiklik edə bilər. Bu cür dəyişikliklər nəşr olunduğu andan etibarən qüvvəyə minir. Bu Şərtlərin aktual (hazırkı anda qüvvədə olan) mətni https://beno.az/shopping-public-offer ünvanında yerləşdirilib. Bu cür dəyişikliklər edildiyi halda, Competo İstifadəçiyə dəyişikliklər barədə xəbər verməli və Şərtlərin mətni ilə tanış olmaq imkanı verməlidir.

3. Qiymət verilməsi və rəy yazılması qaydaları

3.1. Yalnız Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi, öz hesabından istifadə edərək, Servisdən istifadə zamanı Servisdə yerləşdirilmiş Mallar barədə rəy yaza, habelə İstifadəçilərin paylaşdığı rəyə şərh bildirə, Malları qiymətləndirə bilər.

3.2. Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər tərəfindən yazılmış rəylər, o cümlədən Malın qrafik şəkilləri əlavə edilməklə yazılanlar, şərhlər və qiymətləndirmələr, habelə Malların seçimləri və/ və ya icmalları, o cümlədən, üçüncü şəxslərin saytlarında paylaşıla bilər, yəni, tanışlıq üçün digər İstifadəçilər üçün onlara əl çatan olacaq.

3.3. Rəy yazarkən, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi "mənim adımdan rəy paylaş" bəndini seçdiyi halda, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçinin rəyi ilə birlikdə, onun Servisdəki hesabında qeyd etdiyi soyadı və adı paylaşıla bilər. Bu zaman, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçinin sosial şəbəkədəki profili onun Servisdəki hesabına bağlıdırsa, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçinin rəyi ilə birlikdə, onun profil səhifəsindəki şəkili(avatar) və Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçinin sosial şəbəkələrdəki profillərinin linkləri paylaşıla bilər.

3.4. İstifadəçi razılaşır ki, onun Servisdə yerləşdirdiyi ismarıсları və materialları Competo tərəfindən, o cümlədən Competo-nun digər servis və tətbiqlərində, İnternet şəbəkəsində Competo-nun resurslarında yerləşdirilən reklam və ya marketinq materiallarında, həm ismarışın və materialın müəllifinin qeyd edilməsi ilə (bu zaman müəllifin adı olaraq İstifadəçinin qeydiyyat zamanı və ya Servisin müvafiq bölməsində tənzimləmələrdə qeyd etdiyi adı (logini, təxəllüsü) qeyd olunacaq), həm də bu olmadan, digər istifadəçilərin diqqətinin ümumilikdə Servisə və ya Competo-nun digər tətbiq və servislərinə, üçüncü şəxslərin mallarına, işlərinə və xidmətlərinə cəlb edilməsi üçün, bu cür ismarışların və materialların istifadə edilməsi barədə hesabat vermək öhdəliyi olmadan, İstifadəçinin xüsusi icazəsinin alınması zərurəti olmadan və müəlliflik ödənişi edilmədən, bütün dünya ərazisində və müddət məhdudiyyəti olmadan, Competo-nun bu cür ismarış və materialların istifadə edilməsi üzrə qeyd olunan hüquqlarını üçüncü şəxslərə təqdim etmək hüququna malik olması ilə, istifadə edilə bilər. Bu zaman İstifadəçi qəbul edir və razılaşır ki, Competo bu cür ismarış və materiallara baxmağa borclu deyil, onların qeyd olunan üsullarla qeyd olunan məqsədlər üçün istifadə edilməsi isə avtomatik olaraq, proqram vasitələrinin köməyi ilə həyata keçirilə bilər. İstifadəçi bu cür üsulla hər hansı ismarışın və ya materialın istifadə edilməsi üzrə hüququ təqdim etmək hüququnda olmadığı halda, o, bu cür ismarış və ya materialın yerləşdirilməsindən çəkinməyə borcludur.

3.5. İstifadəçi razılaşır ki, onun yazdığı rəylər, qrafiki şəkillər, şərhlər və qoyduğu qiymətlər Competo tərəfindən Servis çərçivəsində, İstifadəçinin əlavə razılığı olmadan, üçüncü şəxslərin saytlarında paylaşıla və istifadə edilə, habelə üçüncü şəxslər tərəfindən paylaşılması üçün təqdim edilə bilər. Bu zaman rəylər və onlara əlavə edilmiş şəkillər, şərhlər "olduğu kimi", müəllifin qrammatikasının və punktuasiyasının qorunub saxlanması ilə, İstifadəçinin qeydiyyat zamanı istifadə etdiyi login altında paylaşılır və istifadə edilir. İstifadəçi yazdığı rəylərdəki məlumatların səhihliyinə görə məsuliyyət daşıyır.

3.6. Competo sərbəst şəkildə və İstifadəçiyə bildiriş göndərmədən paylaşım üçün rəyləri seçmək, o cümlədən aşağıdakıları etmək hüququndadır:

 • məzmunu mağaza işinin mövzusuna, orada alqı-satqının həyata keçirilməsinə aid edilməyən rəyləri və qrafik şəkilləri, şərhləri paylaşmamaq;
 • məzmunu bu malın istifadə edilməsi üzrə real təcrübəyə aid edilməyən rəyləri və qrafik şəkilləri, şərhləri paylaşmamaq;
 • məzmununda digər istifadəçilər üçün faydalı məlumat olmayan rəyləri və qrafik şəkilləri, şərhləri paylaşmamaq;
 • qeyri-normativ leksikanın, təhqiredici xarakterli ifadələri özündə əks etdirən rəyləri, şərhləri paylaşmamaq;
 • məzmununda: (a) seçimin və/ və ya icmalın mətnində digər veb saytlarına istinadların olduğu, habelə konkret satıcıların və/ və ya mal idxalçılarının adlarının çəkildiyi, (b) üçüncü şəxslərin (o cümlədən, mağazaların, istehsalçıların və/ və ya mal idxalçılarının) şərəfini, ləyaqətini və/ və ya işgüzar nüfuzunu ləkələyən iddiaların olduğu, (c) üçüncü şəxslərin hüquqlarını, o cümlədən əqli mülkiyyət nəticələri üzrə hüquqlarını pozan materialların (o cümlədən, mətn, video, qrafik şəkillər, kod şəklində) olduğu mal seçimlərini və/ və ya icmallarını paylaşmamaq;
 • digər veb-saytlara istinadların olduğu rəyləri, şərhləri paylaşmamaq;
 • paylaşılmış rəyi, qrafik şəkli, mal seçimini və/və ya icmalını istənilən zaman silmək;
 • rəylərin aktual hesab olunduğu və onların Servis çərçivəsində paylaşıldığı müddəti sərbəst şəkildə təyin etmək;
 • Competo İstifadəçiyə paylaşımın rədd edilməsi və/və ya əvvəllər paylaşılmış rəylərin, qrafik şəkillərin, şərhlərin, qiymətləndirmələrin, mal seçimlərinin və/və ya icmallarının silinməsi səbəbi barədə xəbər vermək üzrə öhdəliyi üzərinə götürmür.

3.7. İstifadəçi Servisin öz rəylərinə mağazalardan cavabların alınması barədə toplu ismarışları almağa razılaşır.

3.8. Servisdən istifadə etməklə, İstifadəçi, Azərbaycan Respublikasının "Reklam haqqında" qanununun 23.1-ci maddəsinə əsasən, reklam xarakterli ismarışların alınmasına öz razılığını verir. İstifadəçi reklam xarakterli ismarışların alınmasından imtina etmək hüququndadır.

4. Servisin təyinatı və Malların çatdırılmasının təşkil olunması üzrə xidmətlərin sifarişinin rəsmiləşdirilməsi qaydaları

4.1. Servis İstifadəçi tərəfindən Servisdə Satıcıların təklif etdikləri Malların çatdırılması üzrə xidmətlərin sifariş edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu zaman İstifadəçinin Competo ilə İstifadəçinin sifariş etdiyi malların çatdırılmasının təşkil olunması üzrə xidmətlərin göstərilməsi haqqında Müqaviləni bağlaması bilavasitə olaraq Servisdə həyata keçirilir.

4.2. Sifarişi həyata keçirərkən, İstifadəçi Competo-ya Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə tapşırıq verir. Bu zaman İstifadəçi razılaşır ki, Competo, İstifadəçinin hesabına və onun adından hərəkət edərək, Satıcıdan Malın əldə edilməsini həyata keçirir. İstifadəçi həmçinin razılaşır ki, Competo, İstifadəçinin tapşırığının yerinə yetirilməsi məqsədilə, İstifadəçiyə bu cür Malların çatdırılması üzrə xidmətlər, habelə İstifadəçinin Servisdə sifariş etdiyi əlavə xidmətləri göstərir. Bu zaman İstifadəçi Malları əldə etdiyi Satıcı ilə birbaşa müqavilə münasibətlərinə daxil olur. Belə ki, Malın alqı-satqısı üzrə mülki-hüquqi münasibətlərin iştirakçıları bilavasitə olaraq İstifadəçi və Satıcıdır.

4.3. Sifarişi həyata keçirərək, İstifadəçi razılaşır ki, Satıcı Malların alqı-satqısı müqaviləsinin icra edilməsini üçüncü şəxsə tapşıra bilər, bu zaman İstifadəçi qarşısında onun icra edilməsinə görə məsuliyyət Staıcının üzərində qalacaq, habelə, razılaşır ki, Competo Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətləri üzrə müqavilənin icra edilməsini üçüncü şəxsə tapşıra bilər, bu zaman İstifadəçi qarşısında onun icra edilməsinə görə məsul olaraq qalacaq.

4.4. Servisdə Sifariş yerinə yetirildiyi ana qədər, İstifadəçi Xidmətlərin göstərilməsi üzrə bütün şərtlərlə, habelə Servisdə Satıcı tərəfindən malın təsvirində yerləşdirilmiş Malların əldə edilməsi üzrə şərtlərlə tanış olmağı öhdəsinə götürür. Bu zaman açıq-aydın səhvlər, o cümlədən Satıcınını Malın təsvirində və ya Competo-nun Xidmətin təsvirində yol verdikləri səhvlər, hüquqi öhdəlik yaratmırlar və hüquqi nəticələrə səbəb olmur. Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsi İstifadəçinin Competo tərəfindən Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi üzrə bütün əhəmiyyətli şərtlərlə və/ və ya Satıcı tərəfindən Malın satılması üzrə əhəmiyyətli şərtlərlə razılaşması deməkdir.

4.5. İstifadəçi ilə Satıcı arasında Malın əldə edilməsi zamanı yaranan mülki-hüquqi münasibətlərin əhəmiyyətli şərtləri Servisdə paylaşılmış Satıcının Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsi şəklində təqdim etdiyi Malın təsvirində qeyd olunur.

4.6. İstifadəçi İstifadəçinin Servisdən istifadə zamanı, o cümlədən Sifarişin rəsmiləşdirilməsi, mallar üzrə ödənişlərin edilməsi, Servisdə Malların və Mallara və Xidmətlərə görə ödənilmiş pul vəsaitlərinin geri qaytarılması üzrə sorğunun tərtib edilməsi zamanı, Competo-ya təqdim etdiyi şəxsi məlumatların (daha dəqiq desək, [fərdi məlumatların siyahısı]) aşağıdakılara ötürülə biləcəyi ilə razılaşdığını təsdiq edir:

 • İstifadəçinin mülki-hüquqi münasibətlərə daxil olduğu Satıcıya, o cümlədən, Competo-nun təmsilçiliyi ilə Satıcı tərəfindən Malın İstifadəçiyə satılması üzrə öhdəliklərinin icra edilməsi məqsədilə;
 • İstifadəçi qarşısında Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilənin icra edilməsi məqsədilə, Competo-nun cəlb etdiyi üçüncü şəxsə;
 • İstifadəçi tərəfindən, Servisdə Mallar üzrə ödənişlərin edilməsi zamanı ödəniş kartlarının istifadə edilməsi ilə, yerinə yetirilən əməliyyatların aparılmasında iştirak edən Maliyyə tərəfdaşına (Maliyyə tərəfdaşının sorğusu əsasında bu cür əməliyyatların həyata keçirildiyinin təsdiq edilməsi və şəxsləndirilmiş servislərin təqdim edilməsi məqsədilə)

4.7. İstifadəçi, İstifadəçiyə onun maraqlarına uyğun olan mal təkliflərinin və məlumatlarının alınması üzrə (o cümlədən, axtarış nəticələri üzrə) Servisin funksional imkanlarının təqdim edilməsi məqsədilə, Competo tərəfindən İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərdən, o cümlədən yuxarıda qeyd olunan şəxslərdən, Competo-nun tərəfdaşlarından, Competo-nun törəmə şəxslərindən alınmasına öz razılığını təsdiq edir.

4.8. Competo 4.6-cı bənddə qeyd olunan şəxslərə İstifadəçinin yalnız qeyd olunan məqsədlər üçün zəruri olan məlumatlarını verir və/ və ya qeyd olunan şəxslərdən onları alır.

4.9. İstifadəçi razılaşır ki, Competo İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını, habelə İstifadəçi tərəfindən göstərilən Sifariş qəbul edəninin şəxsi məlumatlarını, İstifadəçi tərəfindən Servisdən istifadə edilməsi müddəti ərzində və İstifadəçi tərəfindən Servisin son istifadə edildiyi tarixdən etibarən ən azı üç il ərzində, saxlamaq hüququndadır.

4.10. İstifadəçi zəmanət verir ki, üçüncü şəxslərlə (Sifarişi qəbul edən də daxil olmaqla) əlaqədar olaraq (onların əvəzinə) bu bənddə qeyd olunan razılığı vermək hüququna malikdir və, Competo-nun itkilərlə üzləşməsinə səbəb olaraq, bu zəmanətin pozulmasına görə, bu cür itkilərin və Competo-nun üçüncü şəxslərin pretenziyalarının tənzimlənməsi üzrə məhkəmə xərcləri (bu cür pretenziyalar İstifadəçi tərəfindən bu bənddə qeyd olunan zəmanətin pozulması ilə əlaqədar olduğu zaman) məbləğində məsuliyyət daşıyır.

4.11. Competo İstifadəçinin 4.6-cı bəndin şərtlərinə uyğun olaraq əldə edilmiş şəxsi məlumatlarını, İstifadəçiyə göstərilən servislərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə, istifadə edə bilər.

4.12. Servisdə sifarişi rəsmiləşdirərək, İstifadəçi aşağıdakı hallarda aşağıdakıları almağa razılaşır

 1. Competo-nun İstifadəçiyə, habelə İstifadəçi tərəfindən qeyd olunan Sifariş qəbul edənə göndərə biləcəyi elektron məktubları/ push-bildirişləri: Sifariş rəsmiləşdirildikdən sonra; o, dəyişdirildiyi halda; malın çatdırılma tarixindən öncə, Sifariş mağaza tərəfindən ləğv edildiyi halda, Sifarişin icra edilməsinə və ya onun statusu barədə vaxtında bildirişin göndərilməsinə təsir göstərən digər halda
 2. İstifadəçi tərəfindən qeyd olunan telefon nömrəsinə göndərilən ismarışları (SMS)
 3. İstifadəçi tərəfindən qeyd olunan telefon nömrəsinə Servisin və Satıcının işinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi təklifi ilə gələn zəngi.

4.13. Sifarişi həyata keçirməklə, İstifadəçi təsdiq edir ki,

 1. bu Şərtlərin müddəaları ilə tam həcmdə tanış olub,
 2. bu Şərtləri, habelə Competo ilə bağlanmış Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilənin predmetini və şərtlərini tam həcmdə başa düşür,
 3. özünün Competo ilə bağlanmış Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilənin bağlanması və icra edilməsi ilə bağlı hərəkətlərinin əhəmiyyətini və nəticələrini tam dərk edir.

4.14. İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş Sifarişlər dəfələrlə ləğv edildiyi halda, habelə bu Şərtlər pozulduğu halda, Competo İstifadəçinin Sifarişin həyata keçirilməsi imkanını blok etmək hüququndadır.

4.15. Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı İstifadəçi özü və Sifarişi qəbul edən haqqında səhih məlumatları qeyd etməyə borcludur. Satıcı İstifadəçi tərəfindən qeyri-səhih, səhv, mövcud olmayan telefon nömrəsinin, elektron poçt ünvanının, İstifadəçinin və/ və ya Sifariş qəbul edənin SAA-nın, habelə, digər qeyri- səhih məlumatların qeyd edilməsini İstifadəçinin Sifarişin (Malın) alınmasından boyun qaçırmasına bərabər tutur və bu, bu Şərtlərin 7-ci Bölməsinə uyğun olaraq, Sifarişin ləğv edilməsi üçün əsasdır.

4.16. Servisdə mövcud olan Malın mövcudluğu barədə məlumat İstifadəçi Sifarişi rəsmiləşdirdiyi zaman dəqiqləşdirilir və, Servis işinin texniki xüsusiyyətləri səbəbi ilə, Sifariş rəsmiləşdirildiyi anda dəyişə bilər.

5. Sifarişin rəsmiləşdirilməsi. Competo ilə Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilənin bağlanması.

5.1. İstifadəçi tərəfindən Competo ilə, Satıcının təkliflərini Servisdə yerləşdirdiyi, Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilənin bağlanması Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsinin ayrılmaz şərtidir.

5.2. Bir Sifariş çərçivəsində, İstifadəçi bir neçə Satıcıların Mallarının çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə müqavilə bağlamaq imkanına malik olur.

5.3. İstifadəçi, müqavilələrin icra edilməsi üçün zəruri olan bütün verilənləri, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmayaraq): İstifadəçinin və/ və ya Sifariş qəbul edənin şəxsi məlumatlarını, çatdırılma üsulunu, çatdırılma ünvanını, Sifariş qəbul edənin SAA-nı, əlaqə məlumatlarını, ödəniş üsulunu qeyd edərək, Sifarişi rəsmiləşdirir.

5.4. İstifadəçi tərəfindən Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilənin bağlanması aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:

 1. İstifadəçi, Sifariş üzrə ödənişin edilməsi üsulu olaraq, Malların alınması zamanı ödəniş üsulunu seçdiyi halda (nağd və ya nağdsız üsulla) – İstifadəçi Sifarişin rəsmiləşdirilməsi formasında (İstifadəçiyə Sifarişin rəsmiləşdirildiyinin təsdiqinin göndərilməsi şərtilə) "Sifarişi rəsmiləşdir" düyməsini (digər analoji düyməni) basdığı anda.
 2. İstifadəçi, Sifariş üzrə ödənişin edilməsi üsulu olaraq, nağdsız ödəniş (əvvəlcədən ödəniş) seçdiyi halda – İstifadəçi "Ödəniş et" düyməsini basdığı anda (İstifadəçiyə Sifarişin rəsmiləşdirildiyinin təsdiqinin göndərilməsi şərtilə). "Ödəniş et" düyməsini basdıqdan sonra, ödənişin həyata keçirilməsi üçün İstifadəçiyə 10 dəqiqə verilir. Qeyd olunan müddət ərzində hər hansı bir səbəbə görə ödəniş həyata keçirilmədiyi halda, Competo ilə müqavilə bağlanmış hesab olunmur.

5.5. https://beno.az/public-offer ünvanında yerləşdirilmiş "Umico" istehlakçı loyallığı koalisiya proqramında iştirak üzrə Müqavilənin rəsmi ofertasının 1 saylı Əlavəsinin 6-cı Bölməsinə uyğun olaraq, Satıcı Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərin bonus manatlarının utilizasiyasını həyata keçirmək, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi isə ona əlavə edilmiş bonus manatlarını Mal alındığı zaman utilizasiya etmək hüququndadır. Bu zaman, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi, Sifariş üzrə ödənişin edilməsi üsulu olaraq, nağdsız ödəniş (əvvəlcədən ödəniş) seçdiyi halda, Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi, ödəniş anında, Satıcıya ona əlavə edilmiş bonus manatlarının Malın alındığı zaman utilizasiya etmək istəyi barədə xəbər verə bilər.

5.6. İstifadəçinin Şərtlərin 5.4-cü bəndində qeyd olunan hərəkətləri yerinə yetirməsi İstifadəçinin Şərtlərlə, habelə, onun tərəfindən Competo ilə bağlanmış müqavilələrin şərtləri ilə qeyd-şərtsiz və tam razılaşması deməkdir, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 409-cu maddəsinə uyğun olaraq, Malın çatdırılmasının təşkil edilməsi üzrə Müqavilənin rəsmi ofertasının aksepti hesab olunur.

5.7. İstifadəçi Şərtlərin 5.6-cı bəndində qeyd olunan hərəkətləri yerinə yetirdiyi anda (başqa şərtlər Şərtlərdə qeyd edilmədikdə), Competo və İstifadəçinin:

 1. Malın çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətlərinin göstərilməsi üzrə Müqavilə çərçivəsində,
 2. Malların alqı-satqısı mülki-hüquqi münasibətlər hissəsində, o cümlədən Malların verilməsi, ödənilməsi ilə bağlı olanlar, o cümlədən Competo-nun təmsilçiliyi ilə həyata keçirilənlər üzrə qarşılıqlı öhdəlikləri əmələ gəlir.

5.8. İstifadəçi Şərtlərin 5.4-cü bəndində qeyd olunan hərəkətləri yerinə yetirdiyi anda, İstifadəçi təsdiq edir ki:

 • Mal və Xidmətlər haqqında məlumatlar İstifadəçinin nəzərinə tam həcmdə çatdırılıb;
 • Competo ilə Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətləri üzrə Müqavilə bağlanmazdan öncə, habelə, Satıcıdan Mal əldə edilməzdən öncə, İstifadəçi Mal və Xidmətlər haqqında olan, istehlakçının nəzərinə mütləq çatdırılması istehlakçıların hüquqlarının qorunması barədə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan bütün məlumatlarla tanış olub;
 • İstifadəçinin özü və Sifariş qəbul edən haqqında təqdim etdiyi verilənlər səhihdir;

5.9. Competo, Sifarişlərində İstifadəçinin həmin Mallarda çatışmazlıqların olması ilə əlaqədar olmayan səbəbləri qeyd etməklə 5 dəfə və daha çox imtina etdiyi Malların olduğu İstifadəçi Sifarişlərini ləğv etmək hüququna malikdir.

5.10. İstifadəçi artıq rəsmiləşdirilmiş, ümumi məbləği 5000 manat və bu məbləğdən artıq məbləğə olan Sifarişlər əvvəl rəsmiləşdirdiyi və almadığı zaman ona Satıcı ilə yeni alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması üçün Servisdən istifadə edilməsində imtina edilə bilər

6. Sifariş üzrə ödənişin edilməsi

6.1. Servisdə Sifariş rəsmiləşdirən İstifadəçiyə Servis tərəfindən nəzərdə tutulan üsullardan biri vasitəsilə ödəniş variantını seçmək imkanı təqdim edilir:

6.1.1. Xidmət və Mallar üzrə ödənişin nağd edilməsi

6.1.2. Xidmət və Mallar alındıqda ödənişin bank kartı ilə edilməsi (o cümlədən, Satıcı belə imkanı təqdim etdiyi hallarda, BirKart istifadə etməklə, Hissə-hissə ödəniş). Terminal vasitəsilə ödənişin hissə-hissə həyata keçirilməsi qeyri mümkündür.

6.1.3. Xidmət və Mallar üzrə ödənişin, Sifarişin rəsmiləşdirildiyi zaman bilavasitə olaraq Servisdə nağdsız edilməsi (məsələn, bank kartı ilə, yaxud Servisdə təklif olunan başqa üsulla, o cümlədən BirKart istifadə etməklə, Hissə-hissə ödəniş).

6.2. Müvafiq ödəniş formasının seçilməsi İstifadəçi tərəfindən Servis interfeysində həyata keçirilir. Competo istənilən vaxt və/ və ya istənilən Mal üçün nağdsız ödənişin və/ və ya BirKart istifadə etməklə, hissə-hissə ödənişin mümkünlüyünə dair zəmanət vermir.

6.3. Şərtlərin 6.1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan halda, Competo, Mal üzrə ödənişin edilməsi hissəsində, İstifadəçidən sonuncuya verilən Mala/ Mallara görə pul vəsaitlərini İstifadəçinin Satıcı qarşısında İstifadəçi ilə Satıcının Malların alqı-satqısı münasibətləri üzrə daxil olduğu öhdəliyinin ödənilməsi hesabına qəbul edir. Bu zaman Competo İstifadəçinin sonuncunun adından və onun hesabına Satıcının xeyrinə müvafiq tapşırıqla müəyyən edilmiş məbləğdə və ödəniş rekvizitlərinə əsasən Mal üzrə ödənişin edilməsi üçün səlahiyyətləndirdiyi etibar edilən şəxs qismində çıxış edir. Competo, İstifadəçinin etibar edilən şəxsi qismində çıxış edərək, ödənişi Maliyyə tərəfdaşı və ya digər bank müəssisəsi vasitəsilə, hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın (Satıcının) xeyrinə bank ödənişlərinin edilməsi üzrə Azərbaycan Respublikası qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydaları öhdəsinə götürür.

6.4. İstifadəçinin Satıcı qarşısında İstifadəçi ilə Satıcının Malların alqı-satqısı münasibətləri üzrə İstifadəçiyə verilən Mala/ Mallara görə öhdəliklərin ödənilməsi, İstifadəçi tərəfindən seçilmiş ödəniş formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan manatı ilə, Malların dəyərinin 100% (yüz faizi) məbləğində avans ödənişi ilə həyata keçirilir.

6.5. https://beno.az/public-offer ünvanında yerləşdirilmiş "Umico" istehlakçı loyallığı koalisiya proqramında iştirak üzrə Müqavilənin rəsmi ofertasının 1 saylı Əlavəsinin 6-cı Bölməsinə uyğun olaraq, Satıcı/ Satıcılar, mallar üzər ödənişin edilməsi zamanı, Satıcıdan ekvivalent məbləğdə Malın alınması ilə, İstifadəçinin bonus manatlarını utilizasiya edə bilərlər.

6.6. Xidmətlər üzrə ödəniş Competo Competonun hesablaşma hesablarının açıldığı bankdan təsdiq aldığı, ödəniş məbləği Competo-nun cari hesabına daxil olduğu andan və ya Competo-nun kuryeri nağd pulu aldığı andan etibarən edilmiş hesab olunur.

6.7. İstifadəçiyə verilən Mallara görə kassa və/ və ya maliyyə çeki və mal üzrə, Azərbaycan Respublikasının "İstehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında" Qanununa uyğun olaraq tələb olunan, digər mal müşayiət sənədləri, o cümlədən texniki pasport və ya onu əvəz edən sənəd, Satıcı tərəfindən İstifadəçiyə təqdim olunur. Malların İstifadəçiyə çatdırılması üzrə Xidmətlər çərçivəsində, Competo Satıcının kassa və/ və ya maliyyə çekinin və mal üzrə mal müşayiət sənədlərinin çatdırılmasını həyata keçirə bilər, bu zaman kassa və mal çeklərinin, texniki pasportların və digər Mal müşayiət sənədlərinin lazımı qaydada tərtib edilməsinə görə məsuliyyəti malın Satıcısı daşıyır.

6.8. İstifadəçi, Servisdə bank kartı ilə ödəniş etməklə, kassa çekinin ona elektron formada (kassa çekinin, PDF formatında yüklənməsi imkanı ilə, linki) elektron poçta, yaxud, İstifadəçinin elektron poçtu haqqında məlumatlar olmadığı halda, verifikasiyadan keçmiş telefon nömrəsinə göndərilməsi ilə razılaşır. Bu cür olan halda, çap olunmuş kassa çeki təqdim olunmur.

6.9. Malın qiymətinin hissə-hissə ödənilməsi qadağandır.

7. Satıcı tərəfindən sifarişin ləğv edilməsi

7.1. Satıcı tərəfindən sifarişin ləğv edilməsi

Satıcı aşağıdakı hallarda Sifarişi ləğv edə bilər:

 1. İstifadəçi Sifariş üzrə ödənişi etmədiyi halda (İstifadəçi Sifariş üzrə ödənişin edilməsinin Şərtlərin 6.1.1, 6.1.2 bəndlərində qeyd olunan üsulunu seçdiyi halda)
 2. Satıcı İstifadəçinin Sifarişdə qeyd etdiyi əlaqə məlumatları vasitəsilə İstifadəçi ilə/ Sifariş qəbul edənlə əlaqə qura bilmədiyi halda (bilavasitə olaraq və ya Competo-nun cəlb edilməsi ilə);
 3. çatdırılma vaxtı (zaman intervalı) İstifadəçini qane etmədiyi və yeni çatdırılma vaxtının təyin edilməsi üzrə danışıqlar nəticəsində razılıq əldə etmək mümkün olmadığı halda;
 4. Mal anbarda olmadığı və ya İstifadəçiyə göndəriləcək Mal zədələndiyi halda;
 5. Satıcının Sifarişi icra edə bilmədiyi digər hallarda;
 6. İstifadəçi, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda Maldan imtina etdiyi zaman;
 7. İstifadəçi Sifarişin (Malın) alınmasından boyun qaçırdığı halda
 8. Malın Servisdə qeyd olunan qiyməti texniki səhvin və ya üçüncü şəxslər tərəfindən qeyri-qanuni hərəkətlərin nəticəsi olduğu halda.

7.2. Satıcı tərəfindən Sifarişin icra edilməsi İstifadəçinin və ya Satıcının iradəsindən asılı olmayan səbəblərlə (gömrük qaydalarının və ya prosedurlarının dəyişməsi, İstifadəçi tərəfindən çatdırılması üsulu kimi seçilmiş sifarişlərin verilməsi məntəqəsinin bağlanması və Malın razılaşdırılmış üsulla verilməsinə maneçilik törədən digər hallar, o cümlədən, sifariş çatdırıldığı zaman itirildiyi, həmin Malın tədarükçüsündə Malın olmadığı, Mal Satıcının anbarına gəlmədiyi, sifarişin işlənməsi zamanı aşkar edilmiş brak, çeşid miqdarında fərqlərin aşkar edilməsi və ya Malın işləmə qabiliyyətinin olmaması səbəbi ilə Mal anbarda olmadığı halda və s.) mümkün olmadığı halda, Satıcı sifarişi ləğv edir və İstifadəçiyə xəbər verir, İstifadəçi isə, yeni sifarişin rəsmiləşdirilməsi yolu ilə (rəsmiləşdirmə anında Mal satışda olduğu halda), Malın çatdırılması üzrə yeni şərtləri razılaşdırmaq hüququnda olur. Sifariş rəsmiləşdirildiyi anda, malın qiyməti artdığı, əvvəlki sifarişdə qüsür səbəbi ilə deyil, başqa səbəblə ləğv edildiyi halda, yeni sifarişin rəsmiləşdirilməsi günü qiymətdəki kompensasiya fərqi əlavə edilmir.

8. Sifarişin İstifadəçi tərəfindən ləğv edilməsi

8.1. İstifadəçi alış haqqında qərarını dəyişdirmək, sifariş olunmuş Maldan, həmin Mal alınmazdan (çatdırılmazdan) öncə istənilən zaman imtina etmək hüququndadır.

8.2. Sifariş hələ çatdırılma üçün verilmədikdə, İstifadəçiyə onu dəstək xidmətinə zəng vasitəsilə ləğv etmək imkanı təqdim oluna bilər (915). İstifadəçi, çatdırılmaya verilməsi anına qədər, Sifarişə daxil edilən Malların bir hissəsinin əldə olunmasından imtina edə bilər. Qalan hallarda, İstifadəçi yalnız bütövlükdə Sifarişdən imtina etmək hüququndadır.

8.3. Sifariş verildikdən sonra, İstifadəçi Şərtlərin 8.4-cü bəndini rəhbər tutur və əldə olunması zamanı Maldan/ Mallardan imtinanın təşəbbüskarı ola bilər.

8.4. İstifadəçinin Maldan imtina etməsi

8.4.1. İstifadəçiyə, Göndəriş alındığı zaman (kuryer vasitəsilə çatdırılma zamanı) Göndərişdəki bütün Mallardan imtina etmək imkanı təqdim olunur. Göndərişdəki konkret Mallardan imtina o şərtlə mümkündür ki, İstifadəçinin imtina etmək istədiyi Mal Satıcı tərəfindən digər Mallardan ayrılıqda qablaşdırılmış olsun, Mal üzrə isə Satıcı tərəfindən digər Mallardan ayrıca maliyyə çeki yazılsın.

8.4.2. İstifadəçi Maldan, onu aldığı zaman, imtina etdiyi halda, imtina Malın lazımı keyfiyyətdə olmaması ilə əlaqədar olmadıqda, Competo İstifadəçidən onun qeyd etdiyi bu cür Malın çatdırılmasının təşkil edilməsi Xidmətlərinin Sifarişdə göstərilən dəyərini (Şərtlərin 6.1.3-cü bəndində qeyd olunan halda) tutmaq (yaxud, İstifadəçi Şərtlərin 6.1.1, 6.1.2 bəndlərində nəzərdə tutulan ödəniş üsulunu seçdiyi halda, İstifadəçidən onların Competo-nun hesablaşma hesabına ödənilməsini tələb etmək) hüququnda olur.

8.4.3. İstifadəçi lazımı keyfiyyətdə olmayan Maldan, onu aldığı zaman, imtina etdiyi halda, bu cür Malın olduğu Göndərişin çatdırılmasının təşkil edilməsi Xidmətinin dəyəri Şərtlərin 6.1.1, 6.1.2 bəndlərində nəzərdə tutulan ödəniş üsulunu seçmiş İstifadəçi tərəfindən ödənilməli deyil

9. Malın İstifadəçi tərəfindən geri qaytarılması

9.1. Malın Satıcıya geri qaytarılması İstifadəçi tərəfindən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada həyata keçirilir. Malların Satıcılarının verilənləri Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsi interfeysində İstifadəçiyə təqdim olunur.

9.2. Malın geri qaytarmaq istəyən İstifadəçi qeyd olunan tələblə bilavasitə olaraq Satıcıya müraciət edir.

9.3. İstifadəçinin Mala görə ödədiyi pul vəsaitlərinin geri qaytarılması Satıcı tərəfindən həyata keçirilir.

10. Malın İstifadəçiyə çatdırılması və verilməsi

10.1. Qeyd olunan ünvana çatdırılma İstifadəçinin üzərinə çatdırılma üçün razılaşdırılmış vaxt qeyd olunan ünvanda olmaq öhdəliyi yükləyir.

10.2. Qeyd olunan ünvana çatdırılma İstifadəçinin qeyd edəcəyi otağa və yerə qədər o şərtlə həyata keçirilir ki, keçidləri bağlayan əşyalar olmasın, qablaşdırmadakı mallarla keçid (qapı, dəhliz) arasındakı məsafə isə ən azı 5 sm təşkil etsin.

10.3. İstifadəçinin qeyd etdiyi otaqdakı şərait Malın çatdırılmasına maneçilik törədir və ya onun zədələnməsinə səbəb ola bilərsə, Mal uyğun (10.2-ci bənddə sadalanmış) şəraitin olduğu ən yaxın yerə qədər çatdırılır. Çatdırılmanı həyata keçirən şəxs ərazinin maneçilik törədən əşyalardan təmizlənməsini həyata keçirmir və otaqlardakı əşyaların yerini dəyişmir.

10.4. Çatdırılmanı həyata keçirən şəxsin öhdəliklərinə Malın istismarı və xüsusiyyətləri üzrə konsultasiya, onun quraşdırılması və tənzimlənməsi daxil deyil.

10.5. Sifarişi verdiyi zaman İstifadəçi, Sifarişin çatdırılmasını həyata keçirən şəxsin iştirakı ilə, Sifarişin xarici görünüşünü və qablaşdırmasını, Sifarişdəki Malın miqdarını, komplektliyini, çeşidini yoxlamalıdır. "Elektronika" və "Məişət texnikası" mal kateqoriyaları üçün, Müştəri, Sifarişi çatdırmış və ya vermiş şəxsin iştirakı ilə, sərbəst şəkildə, Malın texniki iş qabiliyyətini yoxlamaq hüququndadır, burada böyük qabaritli Mallar (BQM) istisna təşkil edir. BQM-ın çatdırılması zamanı Sifarişi alan ancaq malın qablaşmasının üzərinə zədələrin olmasına yoxlaya bilər, qablaşmanı təhvil-təslim aktı imzaladıqdan və ödəniş etdikdən sonra aça bilər. Servis mərkəzinin əməkdaşları gələnədək, Sifarişi alan BQM qablaşmasının açıldığı halda, həmin Mala zəmanət xidmətini itirə biləcəyini başa düşür və qəbul edir.

10.6. Sifarişlərin verilməsi məntəqəsinə çatdırılma seçildiyi halda, Competo və verilmə xidmətlərinin göstərilməsi üçün cəlb olunmuş üçüncü şəxs, bu cür imkan Servisdə həmin Sifarişin verilməsi məntəqəsi üçün qeyd olunmadığı halda, bilavasitə olaraq Sifarişlərin verilməsi məntəqəsində, İstifadəçiyə Malın texniki iş qabiliyyətinin yoxlanılmasından imtina etmək hüququnda olur.

10.7. Məmulatların uyğunğunluğunu yoxlamaq yalnız Sifarişi çatdırmış və ya vermiş şəxsin iştirakı ilə həyata keçirilir.

10.8. Çatdırıldıqda, Sifariş İstifadəçiyə və ya Sifarişi qəbul edən kimi qeyd olunan şəxsə təqdim olunur. Yuxarıda qeyd olunan şəxslər nağd hesablaşma ilə rəsmiləşdirilmiş Sifarişi qəbul edə bilmədiyi halda, Sifariş onun haqqında məlumatları (göndəriş nömrəsini və/ və ya Qəbul edənin SAA) təqdim etməyə, habelə, Sifarişin çatdırılmasını həyata keçirmiş şəxsə Sifarişin dəyərini tam həcmdə ödəməyə hazır olan şəxsə verilir.

10.9. Competo-ya qarşı çatdırılmanın təşkil edilməsi, Malın xarici görünüşü və komplektasiyası üzrə pretenziyalar, zəmanət talonu doldurulduqdan və şəxs getdikdən, yaxud Sifariş Sifarişlərin verilməsi məntəqəsindən çıxarıldıqdan sonra qəbul olunmur.

10.10. Sifariş, Mal verildiyi və onun çatdırılmasını təsdiq edən mal müşayiət sənədlərində imzanın atıldığı anda İstifadəçiyə çatdırılmış hesab olunur. Çatdırılmanı müşayiət edən sənədlər İstifadəçiyə elektron şəkildə təqdim oluna bilər. Bu cür olan halda, İstifadəçi bu cür sənədin imzalanması faktının onun tərəfindən çatdırılmanı həyata keçirən şəxsin və ya Sifarişin verilməsi məntəqəsində malın verən şəxsin mobil qurğusunun ekranında imzanın təqdim edilməsi olduğu ilə razılaşır.

10.11. Çatdırılmanı həyata keçirən əməkdaşı və ya Malı Sifarişin verilməsi məntəqəsində buraxan əməkdaş, Malı verərkən, İstifadəçidən onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi və Sifarişin nömrəsi haqqında məlumatı tələb etmək hüququndadır.

10.12. Azərbaycan Respublikasından kənara çatdırılma (Malın ixracı) həyata keçirilmir.

11. Servisdə istifadəçinin qeydiyyatı qaydası

11.1. Servisdə qeydiyyat və/ və ya Sifarişin rəsmiləşdirilməsi üçün İstifadəçiyə telefon nömrəsi ilə aşağıdakı verifikasiya prosedurundan keçmək zəruridir:

 1. telefon nömrəsini xüsusi bölməyə daxil etmək, daha sonra "kodu göndər" düyməsinə basmaq;
 2. telefonun sahibinə, sms ismarıclar və/ və ya push bildirişlər və/ və ya smartfonlar üçün tətbiqlər və/ və ya smartfonlar üçün messencerlər vasitəsilə və/ və ya başqa üsulla İstifadəçinin qeyd etdiyi telefon nömrəsinə fərdi kod göndərilir ki, İstifadəçi həmin kodu kod üçün nəzərdə tutulan bölməyə daxil edir;
 3. göndərilmiş və daxil edilmiş kod eyni olduğu zaman verifikasiya uğurla tamamlanmış hesab olunur – telefon nömrəsinin məlumatları Hesabda və/ və ya Sifarişin rəsmiləşdirilməsi mərhələsində Müştəri haqqında məlumatlarda ("Məlumatlarınız" - "Ad və soyad") olan müəyyən fiziki şəxsə məxsus olduğu müəyyən edilir.

11.2. Verifikasiya nəticəsində, İstifadəçi Unikal identifikator əldə edir və Servisin Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçisi olur.

11.3. Müştəri üçüncü şəxslərə logini və şifrəni, telefon nömrəsini və fərdi kodları üşüncü şəxslərə bildirməməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçidə qeyd olunan məlumatların təhlükəsizliyi, onların üçüncü şəxslər tərəfindən qeyri- qanuni istifadə edilməsi ilə bağlı şübhələr yarandığı halda, İstifadəçi dərhal bu barədə Servisi məlumatlandırmağı öhdəsinə götürür

11.4. Telefon nömrəsinin verifikasiyası üçün göndərilən birdəfəlik kod İstifadəçinin qeyd olunan İstifadəçi telefon nömrəsinin mənsubiyyətini və onun bu Şərtlərlə razılığını təsdiq edir.

12. Malların çatdırılmasının təşkil edilməsi xidmətləri

12.1. Hər Sifariş üzrə Xidmətlərin dəyəri Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı qeyd olunan qiymətlərə uyğun olaraq müəyyən edilir. Çatdırılma müddəti Servisdə Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı qeyd olunur. Competo həmin səhifədə qeyd olunan qiymətləri birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququndadır. Sifariş üzrə ünvan İstifadəçi tərəfindən dəyişdirildikdə, çatdırılma üzrə xidmət haqqının məbləği dəyişdirilmir (azaldılmır). Çatdırılma ərazisi dəyişdirildiyi təqdirdə, məsafə baxımından çatdırılma üzrə xidmət haqqı fərqi dəyişdirilmir (geri qaytarılmır).

12.2. Şübhələrin qalmaması üçün, İstifadəçi təsdiq edir ki, başqa şərtlər Servisdə Malın məlumat kartında "Satıcı" xanasında qeyd edilmədikdə, nə Competo, nə də onun Xidmətlərin göstərilməsi üçün cəlb etdiyi şəxs (subpodratçı) Malların satıcısı olmur.

12.3. İstifadəçi Xidmətlər üzrə ödənişi Şərtlərlə (Şərtlərin 6.1.1, 6.1.2 və ya 6.1.3 bəndi) müəyyən edilmiş qaydada etməlidir.

12.4. Göndəriş Satıcıdan Competo-ya verildiyi andan Göndəriş alıcıya verildiyi ana qədər İstifadəçiyə Göndərişdə çatdırılan Mal tamamilə məhv edildiyi/ itirildiyi halda, Competo İstifadəçiyə Xidmətlərə görə əvvəlcədən ödənilmiş məbləği kompensasiya edir.

12.5. Competo aşağıda sadalanan hallardan istənilən biri baş verdikdə, Xidmətlərin göstərilməsi çərçivəsində öhdəliklərin icra edilməməsinə və ya lazımı qaydada icra edilməməsinə görə məsuliyyət daşımır:

 • bunun səbəbi İstifadəçinin bu Şərtlərə riayət etməməsi olduğu halda;
 • Sifariş çatdırıldığı gün, yaxud İstifadəçi ilə (qəbul edənlə) razılaşdırılmış başqa müddət ərzində, İstifadəçi (onun qeyd etdiyi qəbul edən şəxs) Sifarişin çatdırıldığı ünvanda olmadığı halda;
 • Sifarişin detalları və çatdırılma vaxtının müzakirə olunması üçün İstifadəçi ilə (qəbul edənlə) Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı qeyd olunan əlaqə məlumatları vasitəsilə əlaq qurmaq mümküm olmadığı halda;
 • bunun səbəbi qarşısı alınmaz hallar: təbii fəlakətlər, hərəkət yollarının fəaliyyətinin dayandırılması, qar yığınları, müharibələr, daşqınlar, yanğınlar, zəlzələlər və digər təbii fəlakətlər və həmin halların toxunduğu tərəfin real təsir göstərə bilmədiyi və ağlasığan şəkildə proqnozlaşdıra bilmədiyi istənilən digər hallar olduğu halda;
 • bağlı şəkildə qəbul edilmiş Göndəriş qəbzin verilməsi ilə İstifadəçiyə (qəbul edənə) təqdim edildiyi və Mallara xaricdən keçidi mümkün edən qablaşdırmanın, möhürlərin xarici zədələri olmadığı halda;
 • İstifadəçi Malın, onların Servisdə Malın çatdırılması üzrə müəyyən üsullar üçün qeyd olunan çatdırılma qaydasına və şərtlərinə uyğun olaraq verilməsi yerində, əldə edilməsi üçün zəruri digər hərəkətlər etmədiyi halda.

12.6. İstifadəçi qəbul edir ki, Malların çatdırılması Satıcı tərəfindən Malların çatdırılması üzrə öhdəliklərin vaxtında icra edilməsi ilə şərtləndirilib. Bununla bağlı olaraq, İstifadəçi razılaşır ki, Satıcı Malların çatdırılması üzrə öhdəlikləri pozduğu halda, Competo birtərəfli qaydada Sifarişi ləğv etmək hüququnda olur. Satıcı Sifarişin bu cür ləğv edilməsi ilə əlaqədar olan bütün mənfi nəticələrə görə məsuliyyət daşıyır.

13. Digər şərtlər

13.1. İstifadəçi təsdiq edir ki, onun fəaliyyət qabiliyyəti var və, o, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə bu Şərtlərlə nəzərdə tutulan sövdələşmələrin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan yaşa çatıb.

13.2. Competo İstifadəçinin https://beno.az/shopping-public-offer linkində paylaşılmış Servisdən istifadə şərtlərini pozduğunu aşkar etdiyi halda, Competo İstifadəçinin Servisdə rəsmiləşdirdiyi sifarişləri imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. Bu zaman Competo İstifadəçinin hərəkətlərinin qeyri- dürüst və/ və ya bu Qaydaları pozan hərəkət kimi qəbul edilməsi üçün üsul və əsasları sərbəst şəkildə müəyyən edir və qeyd olunan məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamamaq hüququndadır.

13.3. Competo aşağıdakılara görə məsuliyyət daşımır:

13.3.1. Servisin fəaliyyətində müvəqqəti problemlərə və fasilələrə və onların səbəb olduğu məlumat itkilərinə, habelə, məlumatların qorunub saxlanmasına, onun verilməsinin və çatdırılmasının düzgünlüyünə və vaxtında verilməsinə və çatdırılmasına görə (şəxsi məlumatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla).

13.3.2. Servisin fəaliyyətinin etibarlığına, keyfiyyətinə və sürətinə və İstifadəçinin yaratdığı, istifadə etdiyi və aldığı məlumatların qorunub saxlanmasına görə (şəxsi məlumatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla).