1. İşlənmiş məlumat
  1.1. Saytdan istifadə edərək şəxsi məlumatlarınızı toplamırıq.

1.2. Saytda toplanmış bütün məlumatlar anonim formada (bundan sonra “Anonim Məlumat” adlandırılacaq) təqdim olunur və qəbul edilir.

1.3. Anonim məlumat sizi tanımayan aşağıdakı məlumatları ehtiva edir:

1.3.1. Ad və ya telefon nömrəsi və/və ya e-poçt ünvanı daxil olmaqla Saytın onlayn formaları və proqram modullarından istifadə edərək özünüz haqqında verdiyiniz məlumatlar.

1.3.2. İstifadə etdiyiniz proqram təminatının parametrlərindən asılı olaraq avtomatik rejimdə anonim formada ötürülən məlumatlar.

1.4. Administrasiya Saytdan istifadə etməklə toplanan Şəxsi İstifadəçi Məlumatlarının tərkibinə dair tələblər müəyyən etmək hüququna malikdir.

1.5. Müəyyən məlumatlar məcburi olaraq qeyd edilmədikdə, onun verilməsi və ya açıqlanması İstifadəçi tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən və öz təşəbbüsü ilə həyata keçirilir.

1.6. Administrasiya İstifadəçinin vicdanla, ehtiyatlı davrandığına və bu cür məlumatların aktual olması üçün hər cür səy göstərdiyinə inanaraq, təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünü və İstifadəçinin bu Siyasətə uyğun olaraq onların işlənməsi üçün lazımi razılığın olub-olmadığını yoxlamır. onun istifadəsi üçün bütün zəruri razılıqları alın.

1.7. Siz Saytda üçüncü tərəf proqram təminatından istifadə imkanını qəbul edirsiniz və bunun nəticəsində belə tərəflər 1.3-cü bənddə göstərilən məlumatları anonim formada qəbul edib ötürə bilərlər.

Nümunə! Üçüncü tərəflərin göstərilən proqram təminatına Google Analytics və Yandex.Metrika ziyarətlərinin statistikasının toplanması sistemləri daxildir.
1.8. Üçüncü tərəf proqram təminatından istifadə edərək anonim məlumatların toplanması üçün tərkibi və şərtləri birbaşa onların müəllif hüquqları sahibləri tərəfindən müəyyən edilir və bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:

brauzer məlumatları (növ, versiya, kuki);
cihaz məlumatları və onun yeri;
əməliyyat sistemi məlumatları (növ, versiya, ekran həlli);
sorğu məlumatı (vaxt, istinad mənbəyi, IP ünvanı).
1.9. Administrasiya Anonim İstifadəçi Məlumatlarının üçüncü şəxslər tərəfindən istifadəsi proseduruna görə məsuliyyət daşımır.

Biznesiniz üçün açar təslim həll

Sayt üçün sənədlər paketi
Məşhur internet xidmət modelləri üçün sənədlər. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması və vergi təmizliyinə zəmanət.
Həll yoluna baxın

 1. Məlumatların emalının məqsədləri
  2.1. İdarə məlumatlardan aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edir:

2.1.1. Daxil olan sorğuların işlənməsi və İstifadəçi ilə əlaqə;

2.1.2. İnformasiya xidməti, o cümlədən reklam və məlumat materiallarının yayılması;

2.1.3. Marketinq, statistik və digər tədqiqatların aparılması;

2.1.4. Saytda reklam materiallarının hədəflənməsi.

 1. Məlumatın mühafizəsi tələbləri
  3.1. İdarə daxili qaydalara və qaydalara uyğun olaraq məlumatları saxlayır və onların icazəsiz daxil olmaqdan və yayılmasından qorunmasını təmin edir.

3.2. İstifadəçi tərəfindən ictimaiyyətə açıqlandığı, habelə Saytda istifadə edilən üçüncü şəxslərin texnologiyaları və proqram təminatı və ya İstifadəçinin istifadə etdiyi proqram təminatının parametrləri açıq mübadilə təmin edildiyi hallar istisna olmaqla, alınan məlumatlara münasibətdə məxfilik qorunur. bu şəxslər və/və ya İnternetin digər iştirakçıları və istifadəçiləri ilə.

3.3. Administrasiya işin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə İstifadəçinin Saytdan istifadə çərçivəsində həyata keçirdiyi hərəkətlərə dair jurnal fayllarını 1 (Bir) il müddətində saxlamaq hüququna malikdir.

 1. Məlumat ötürülməsi
  4.1. İdarə aşağıdakı hallarda məlumatları üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir:

İstifadəçi bu cür hərəkətlərə, o cümlədən İstifadəçinin müəyyən məlumatların verilməsini məhdudlaşdırmayan istifadə olunan proqram təminatının parametrlərindən istifadə etdiyi hallara öz razılığını bildirdi;
Köçürmə İstifadəçinin Saytın funksionallığından istifadəsinin bir hissəsi kimi zəruridir;
Köçürmə məlumatların işlənməsi məqsədlərinə uyğun olaraq tələb olunur;
Saytın belə bir üçüncü şəxsin mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya mülkiyyətinə verilməsi ilə əlaqədar;
qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəmənin və ya digər səlahiyyətli dövlət orqanının tələbi ilə;
İstifadəçi tərəfindən yol verilmiş pozuntularla əlaqədar Administrasiyanın hüquq və qanuni mənafelərini qorumaq.

 1. Məxfilik Siyasətinə Dəyişikliklər
  5.1. Bu Siyasət İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən Administrasiya tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilər. Siyasətin yeni versiyası, Siyasətin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

5.2. Siyasətin cari versiyası Vebsaytda yerləşir
Siyasətin cari versiyası 25/06/2021-ci il tarixlidir.